Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"admire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

admire czasownik

admire + rzeczownik
Kolokacji: 27
admire one's work • admire one's courage • admire the view • admire the way • admire one's skill • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) work, handiwork
Kolokacji: 2
1. admire the way = podziwiaj drogę admire the way
2. admire one's style = podziwiać czyjś styl admire one's style
3. admire one's dedication = podziwiać czyjś poświęcenie admire one's dedication
4. admire one's music = podziwiać czyjś muzyka admire one's music
5. admire one's poetry = podziwiać czyjś poezja admire one's poetry
(5) skill, ability, sense
Kolokacji: 3
(7) strength, energy
Kolokacji: 2
(8) talent, father
Kolokacji: 2
(9) effort, performance
Kolokacji: 2
czasownik + admire
Kolokacji: 7
come to admire • help admiring • stop to admire • stand admiring • step to admire • ...
admire + przyimek
Kolokacji: 18
admired for • admire in • admire from • admire on • admired by • ...
admire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
greatly admire • widely admired • most admired • particularly admire • universally admired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.