KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"administration" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

administration rzeczownik

rzeczownik + administration
Kolokacji: 144
Bush administration • Drug Administration • Clinton Administration • Reagan Administration • Business Administration • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
2. Drug Administration = Zarządzanie farmakologiczne Drug Administration
13. Space Administration = Zarządzanie kosmiczne Space Administration
17. school administration = zarządzanie szkolne school administration
20. city administration = zarządzanie miasta city administration
21. state administration = zarząd państwowy, administracja państwowa state administration
22. Food Drug Administration = Zarządzanie spożywcze narkotykowe Food Drug Administration
25. Veterans Administration = Weterani Zarządzanie Veterans Administration
31. Drug Enforcement Administration = Administracja Legalnego Obrotu Lekarstw (rządowa agencja amerykańska zajmująca się kontrolą obrotu lekarstwami oraz walką z narkotykami) Drug Enforcement Administration
32. Transportation Security Administration = Agencja Bezpieczeństwa Transportu (amerykańska organizacja rządowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo w transporcie) Transportation Security Administration
33. Works Progress Administration = Rozwiązuje Postęp Zarządzanie Works Progress Administration
34. Court Administration = Zarządzanie sądowe Court Administration
36. War Shipping Administration = Zarządzanie wojenne morskie War Shipping Administration
39. college administration = zarządzanie college'u college administration
40. county administration = zarządzanie hrabstwa county administration
41. hospital administration = administracja szpitala hospital administration
42. Reagan Bush Administration = Reagan administracja Busha Reagan Bush Administration
administration + rzeczownik
Kolokacji: 53
Administration official • administration building • Administration policy • administration office • Bush administration official • ...
administration + czasownik
Kolokacji: 277
Administration proposes • administration announces • Administration plans • Administration opposes • Administration seeks • ...
czasownik + administration
Kolokacji: 48
receive in administration • earn in business administration • establish one's Regional Administration • ...
przymiotnik + administration
Kolokacji: 97
previous administration • current administration • Democratic administration • public administration • civil administration • ...
przyimek + administration
Kolokacji: 26
during one's administration • at the Food Administration • after administration • of administration • for administration • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.