"Reagan Administration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Reagan Zarządzanie
  1. Reagan rzeczownik + administration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From the Reagan administration to the present, however, the process has taken much longer.

powered by  eTutor logo