"Clinton Administration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Clinton Zarządzanie
  1. Clinton rzeczownik + administration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "And the Clinton administration is a much better memory than the one we have now."

powered by  eTutor logo