"administration" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

administration rzeczownik

rzeczownik + administration
Kolokacji: 144
Bush administration • Drug Administration • Clinton Administration • Reagan Administration • Business Administration • ...
administration + rzeczownik
Kolokacji: 53
Administration official • administration building • Administration policy • administration office • Bush administration official • ...
administration + czasownik
Kolokacji: 277
Administration proposes • administration announces • Administration plans • Administration opposes • Administration seeks • ...
czasownik + administration
Kolokacji: 48
receive in administration • earn in business administration • establish one's Regional Administration • ...
przymiotnik + administration
Kolokacji: 97
previous administration • current administration • Democratic administration • public administration • civil administration • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
4. public administration = administracja publiczna public administration
7. central administration = administracja centralna central administration
8. British administration = Brytyjskie zarządzanie British administration
9. local administration = administracja terenowa local administration
12. regional administration = administracja regionalna regional administration
15. municipal administration = lokalne organy władzy municipal administration
17. French administration = Francuskie zarządzanie French administration
21. civilian administration = służba administracyjna civilian administration
23. provincial administration = zarządzanie prowincjusza provincial administration
26. German administration = Niemieckie zarządzanie German administration
przyimek + administration
Kolokacji: 26
during one's administration • at the Food Administration • after administration • of administration • for administration • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.