BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Johnson Administration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Johnson Zarządzanie
  1. Johnson rzeczownik + administration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Those people have been waiting much longer than they realize - in fact, since back around the Johnson administration.

powered by  eTutor logo