BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Johnson County" — Słownik kolokacji angielskich

Johnson County kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Johnson Hrabstwo
  1. Johnson rzeczownik + county rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He carried every county in the state except Johnson County.

powered by  eTutor logo