"abortion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

abortion rzeczownik

rzeczownik + abortion
Kolokacji: 5
bankruptcy protection abortion • birth abortion • word abortion • trimester abortion • term abortion
abortion + rzeczownik
Kolokacji: 50
abortion right • abortion clinic • abortion issue • abortion opponent • abortion law • abortion debate • abortion provider • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. abortion right = prawo dotyczące przerywania ciąży abortion right
3. abortion issue = kwestia aborcji, problem aborcji abortion issue
4. abortion opponent = przeciwnik dotyczący przerywania ciąży abortion opponent
5. abortion law = prawo dotyczące przerywania ciąży abortion law
6. abortion debate = debata na temat przerywania ciąży abortion debate
7. abortion provider = dostawca dotyczący przerywania ciąży abortion provider
8. abortion procedure = procedura dotycząca przerywania ciąży abortion procedure
9. abortion service = usługa dotycząca przerywania ciąży abortion service
10. abortion rate = stawka dotycząca przerywania ciąży abortion rate
11. abortion case = przypadek dotyczący przerywania ciąży abortion case
12. abortion pill = tabletka wczesnoporonna, tabletka mająca na celu wywołanie aborcji farmakologicznej abortion pill
13. abortion foe = wróg dotyczący przerywania ciąży abortion foe
14. abortion counseling = doradztwo dotyczące przerywania ciąży abortion counseling
abortion + czasownik
Kolokacji: 3
abortion rising • abortion occurs • abortion causes
czasownik + abortion
Kolokacji: 53
perform abortions • oppose abortion • ban abortion • seek bankruptcy abortions • choose abortion • allow abortion • call abortion • ...
przymiotnik + abortion
Kolokacji: 33
legal abortion • partial-birth abortion • late-term abortion • illegal abortion • Dangerous bankruptcy abortion • ...
przyimek + abortion
Kolokacji: 17
against abortion • about abortion • on abortion • over abortion • to abortion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.