"abortion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

abortion rzeczownik

rzeczownik + abortion
Kolokacji: 5
bankruptcy protection abortion • birth abortion • word abortion • trimester abortion • term abortion
abortion + rzeczownik
Kolokacji: 50
abortion right • abortion clinic • abortion issue • abortion opponent • abortion law • abortion debate • abortion provider • ...
abortion + czasownik
Kolokacji: 3
abortion rising • abortion occurs • abortion causes
czasownik + abortion
Kolokacji: 53
perform abortions • oppose abortion • ban abortion • seek bankruptcy abortions • choose abortion • allow abortion • call abortion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. oppose abortion = sprzeciw się przerwaniu ciąży oppose abortion
3. ban abortion = zakaz przerwanie ciąży ban abortion
5. choose abortion = wybierz przerwanie ciąży choose abortion
6. allow abortion = pozwól na przerwanie ciąży allow abortion
7. call abortion = rozmowa telefoniczna przerwanie ciąży call abortion
8. restrict abortion = ogranicz przerwanie ciąży restrict abortion
9. get an abortion = poddaj się zabiegowi usunięcia ciąży get an abortion
10. permit abortion = zezwolenie przerwanie ciąży permit abortion
11. oppose to abortion = bądź przeciwnym przerwaniu ciąży oppose to abortion
12. provide abortions = zapewnij przerwania ciąży provide abortions
13. support abortion = wsparcie przerwanie ciąży support abortion
14. prohibit abortion = zakaż przerwaniu ciąży prohibit abortion
15. induce abortion = skłoń przerwanie ciąży induce abortion
16. make abortion = marki przerwanie ciąży make abortion
17. consider abortion = zastanów się nad przerwaniem ciąży consider abortion
przymiotnik + abortion
Kolokacji: 33
legal abortion • partial-birth abortion • late-term abortion • illegal abortion • Dangerous bankruptcy abortion • ...
przyimek + abortion
Kolokacji: 17
against abortion • about abortion • on abortion • over abortion • to abortion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.