Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"dispute" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. spór, kłótnia, sprzeczka [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    Mary asserted that it was John who provoked that dispute. (Mary utrzymywała, że to John sprowokował tamtą kłótnię.)
  2. kontrowersja

dispute rzeczownik

What happened next is at the heart of the dispute.

Co zdarzyć się następny jest przy sercu sporu.

The dispute over health care is a case in point.

Spór o ochronę zdrowia jest dobrym przykładem.

The two men also had to deal with a family dispute.

Dwóch ludzi również musiało zająć się sporem rodzinnym.

The city has already lost business because of the dispute.

Miasto już traciło klientów z powodu sporu.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
  1. kwestionować, zakwestionować
  2. zgłaszać pretensje do czegoś
  3. dyskutować, spierać się

dispute czasownik

He and his wife began to dispute about me before my face.

On i jego żona zaczęli dyskutować o mnie przed moją twarzą.

Or if they did, no one wanted to dispute it.

Albo gdyby zrobili, nikt nie chciał kwestionować to.

"Have you come finally to stay with us or to dispute further?"

"Przyszedłeś w końcu zostać z nami albo kwestionować dalej?"

The need for a good policy is not disputed, however.

Potrzeba dobrej polityki nie jest zakwestionowana, jednakże.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "dispute"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "dispute"

disputed = sporny
dispute resolution = rozwiązanie kwestii spornej
dispute settlement = rozwiązywanie sporów
trade dispute = spór pracowniczy
border dispute = spór graniczny
settle a dispute = rozstrzygnąć spór
commercial dispute = spór handlowy
demarcation dispute = spór kompetencyjny (w związku zawodowym)
industrial dispute = spór pracowniczy
power dispute = strajk pracowników energetyki
200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.