Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"wymowa" po angielsku - Słownik polsko-angielski

wymowa
rzeczownik
 1. pronunciation

  It is a good way to improve your English pronunciation. (To jest dobry sposób na poprawienie twojej angielskiej wymowy.)
  I don't know the correct pronunciation of this word. (Nie znam poprawnej wymowy tego słowa.)
  There are three different pronunciations of this word. (Są trzy różne sposoby wymowy tego słowa.)
artykulacja, wymowa [UNCOUNTABLE]
rzeczownik
 1. articulation

wymowa, wymowność
rzeczownik
 1. eloquence

fonetyka, wymowa [UNCOUNTABLE]
rzeczownik
 1. phonics

  teaching reading by training beginners to associate letters with their sound values
dykcja, wymowa [UNCOUNTABLE]
rzeczownik
 1. diction

 2. elocution

wymowa, artykulacja
rzeczownik
 1. enunciation

sens, wymowa (np. artykułu) [UNCOUNTABLE]
rzeczownik
 1. purport formal

Pytania i odpowiedzi - wymowa

 • wymowa are - Wutam! Chciałabym się dowiedzieć dlaczego podczas wymowy zdania What are you...
 • Wymowa Australia - Kto mi wytłumaczy jak powinno się prawidłowo wymawiać słówko AUSTRAILA. Mój ...
 • Wymowa 'often' - Mam wątpliwości co do tego czy to...

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - wymowa

niepoprawna wymowa = mispronunciation
wzorcowa wymowa brytyjska = Received Pronunciation British English, RP (skrót) British English, Received Standard American English
wadliwa wymowa = lallation
błędna wymowa = cacoepy (+1 inne znaczenie)
problem z wymową = speech difficulty
wymowa z silnym akcentem = strongly accented speech , heavily accented speech
wymowa zgodna z pisownią = spelling pronunciation

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.