Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  link synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)

payment rzeczownik

No information was given about the nature of the payments.

As a result, interest payments today are a third higher than they were in 1982.

The issue of the payments had been on hold ever since.

No one was ever asked to make any payments, he said.

przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi — "payment"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "payment"

repayment = spłata, zwrot (pieniędzy) +1 znaczenie
prepayment = opłata z góry
overpayment = przepłacenie +1 znaczenie
underpayment = niedopłata
non-payment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
down payment = zaliczka, przedpłata +1 znaczenie
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
payment schedule = harmonogram płatności
transfer payment = świadczenia transferowe
demand payment = żądać zapłaty
benefit payment = zasiłek, świadczenie
severance payment = odprawa
incentive payment = premia motywacyjna
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = rata balonowa (spłata większej części długu)
cash payment = płatność gotówkowa
advance payment = zaliczka +1 znaczenie
payment terms = warunki płatności
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
balance of payments = bilans płatniczy
lump sum payment = wypłata jednorazowa
payments system = system płatności
payment period = okres płatności, termin płatności
online payments = płatności online
payment card = karta płatnicza
part payment = częściowa zapłata
payment demand = żądanie zapłaty
payment obligations = zobowiązania płatnicze
payment received = zapłata otrzymana
payment date = termin płatności
payment receipt = dowód wpłaty
priority payment = płatność priorytetowa
payment advice = zawiadomienie o zapłacie
payment instruction = zlecenie płatnicze
payment arrears = zaległe płatności
payment authority = upoważnienie do wypłaty
payment conditions = warunki płatności
payment facilities = udogodnienia płatnicze, ułatwienia płatnicze
Diki jest darmowy, szybki i multimedialny. Lubisz to?