Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  ! synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)

payment rzeczownik

No information was given about the nature of the payments.

As a result, interest payments today are a third higher than they were in 1982.

The issue of the payments had been on hold ever since.

No one was ever asked to make any payments, he said.

przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi — "payment"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "payment"

down payment = zaliczka, przedpłata (+1 inne znaczenie)
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
demand payment = żądać zapłaty
benefit payment = zasiłek, świadczenie
cash payment = płatność gotówkowa
payment schedule = harmonogram płatności
transfer payment = świadczenia transferowe
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = rata balonowa (spłata większej części długu)
non-payment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
advance payment = zaliczka (+1 inne znaczenie)
payment terms = warunki płatności
severance payment = odprawa
incentive payment = premia motywacyjna
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
balance of payments = bilans płatniczy
lump sum payment = wypłata jednorazowa
payment advice = zawiadomienie o zapłacie
payment instruction = zlecenie płatnicze
payment receipt = dowód wpłaty
payment arrears = zaległe płatności
payment authority = upoważnienie do wypłaty
payment conditions = warunki płatności
payment facilities = udogodnienia płatnicze, ułatwienia płatnicze
payment lag = opóźnienie płatności
payment order = polecenie zapłaty, zlecenie płatnicze
payment type = rodzaj płatności
priority payment = płatność priorytetowa
cashless payments = płatności bezgotówkowe
divided payments = wypłaty częściowe
payment bonds = gwarancje zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę
payment clause = klauzula płatności
payment instrument = dokument płatniczy
payment tranactions = transakcje rozliczeniowe
payment effected = płatności dokonane
payment date = termin płatności
payment card = karta płatnicza
payments system = system płatności

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.