Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku - Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment OptionInsurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  ! synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)

payment rzeczownik

No information was given about the nature of the payments.

As a result, interest payments today are a third higher than they were in 1982.

The issue of the payments had been on hold ever since.

No one was ever asked to make any payments, he said.

przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi - payment

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - payment

down payment = zaliczka, przedpłata (+1 inne znaczenie)
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
payment schedule = harmonogram płatności
demand payment = żądać zapłaty
benefit payment = zasiłek, świadczenie
incentive payment = premia motywacyjna
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = rata balonowa (spłata większej części długu) American English
non-payment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
advance payment = zaliczka (+1 inne znaczenie)
payment terms = warunki płatności
cash payment = płatność gotówkowa
transfer payment = świadczenia transferowe
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
lump sum payment = wypłata jednorazowa
balance of payments = bilans płatniczy
payments system = system płatności
payment period = okres płatności, termin płatności
online payments = płatności online
payment date = termin płatności
payment card = karta płatnicza
payment obligations = zobowiązania płatnicze
payment received = zapłata otrzymana
part payment = częściowa zapłata
payment demand = żądanie zapłaty
payment receipt = dowód wpłaty
payment advice = zawiadomienie o zapłacie
payment instruction = zlecenie płatnicze
cashless payments = płatności bezgotówkowe
divided payments = wypłaty częściowe
payment bonds = gwarancje zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę
payment clause = klauzula płatności
payment instrument = dokument płatniczy
payment tranactions = transakcje rozliczeniowe
payment effected = płatności dokonane
short payment = niedopłata
payment arrears = zaległe płatności

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?