Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku - Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment OptionInsurance Payment
rzeczownik
  1. płatność, zapłata Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
    ! synonim: pt.
  2. płacenie, opłacenie Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]

payment rzeczownik

No information was given about the nature of the payments.

As a result, interest payments today are a third higher than they were in 1982.

The issue of the payments had been on hold ever since.

No one was ever asked to make any payments, he said.

przymiotnik
  1. płatniczy Dodaj do powtórek w eTutor

Pytania i odpowiedzi - payment

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - payment
down payment = zaliczka, przedpłata (+1 inne znaczenie)
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
cash payment = płatność gotówkowa
transfer payment = świadczenia transferowe
payment schedule = harmonogram płatności
demand payment = żądać zapłaty
incentive payment = premia motywacyjna
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = AmE rata balonowa (spłata większej części długu)
non-payment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
advance payment = zaliczka (+1 inne znaczenie)
payment terms = warunki płatności
benefit payment = zasiłek, świadczenie
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
lump sum payment = wypłata jednorazowa
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
payment period = okres płatności, termin płatności
payment date = termin płatności
payment card = karta płatnicza
part payment = częściowa zapłata
payment demand = żądanie zapłaty
payment obligations = zobowiązania płatnicze
payment received = zapłata otrzymana
payment arrears = zaległe płatności
payment authority = upoważnienie do wypłaty
payment conditions = warunki płatności
payment facilities = udogodnienia płatnicze, ułatwienia płatnicze
payment lag = opóźnienie płatności
payment order = polecenie zapłaty, zlecenie płatnicze
payment type = rodzaj płatności
priority payment = płatność priorytetowa
payment advice = zawiadomienie o zapłacie
payment instruction = zlecenie płatnicze
payment receipt = dowód wpłaty
payment bonds = gwarancje zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę
payment clause = klauzula płatności
payment instrument = dokument płatniczy
payment tranactions = transakcje rozliczeniowe

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?