Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"dispute" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. spór, kłótnia, sprzeczka [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    Mary asserted that it was John who provoked that dispute. (Mary utrzymywała, że to John sprowokował tamtą kłótnię.)
  2. kontrowersja

dispute rzeczownik

What happened next is at the heart of the dispute.

Co zdarzyć się następny jest przy sercu sporu.

The dispute over health care is a case in point.

Spór o ochronę zdrowia jest dobrym przykładem.

The two men also had to deal with a family dispute.

Dwóch ludzi również musiało zająć się sporem rodzinnym.

The city has already lost business because of the dispute.

Miasto już traciło klientów z powodu sporu.

czasownik
  1. kwestionować, zakwestionować
  2. zgłaszać pretensje do czegoś
  3. dyskutować, spierać się

dispute czasownik

He and his wife began to dispute about me before my face.

On i jego żona zaczęli dyskutować o mnie przed moją twarzą.

Or if they did, no one wanted to dispute it.

Albo gdyby zrobili, nikt nie chciał kwestionować to.

"Have you come finally to stay with us or to dispute further?"

"Przyszedłeś w końcu zostać z nami albo kwestionować dalej?"

The need for a good policy is not disputed, however.

Potrzeba dobrej polityki nie jest zakwestionowana, jednakże.

Pytania i odpowiedzi - dispute

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - dispute

disputed = sporny
dispute settlement = rozwiązywanie sporów
dispute resolution = rozwiązanie kwestii spornej
trade dispute = spór pracowniczy
border dispute = spór graniczny
settle a dispute = rozstrzygnąć spór
industrial dispute = spór pracowniczy
demarcation dispute = spór kompetencyjny (w związku zawodowym) British English
power dispute = strajk pracowników energetyki
commercial dispute = spór handlowy

200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.