"zwężać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwężać" po polsku — Słownik angielsko-polski

zwężać

czasownik
 1. narrow ***
  • zwężać (np. oczy) [TRANSITIVE]
   I narrowed my eyes when I heard his words. (Zwęziłem oczy, kiedy usłyszałem jego słowa.)
   The light was so dazzling that he narrowed his eyes. (Światło było tak rażące, że on zwęził oczy.)
 2. constrict
phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
  • zwęzić coś (o ubraniu)
   This blouse is too loose, can you take it in? (Ta bluzka jest za luźna, czy możesz ją zwęzić?)
   She took all her clothes in after she had lost weight. (Ona zwęziła wszystkie swoje ubrania, po tym jak schudła.)
   The seamstress took my prom dress in. (Krawcowa zwęziła moją balową sukienkę.)
czasownik
 1. narrow ***
  • zwężać się, zacieśniać się [INTRANSITIVE]
   The river narrows a little here. (Rzeka zwęża się nieco w tym miejscu.)
   Be careful and stay close to me, the path is narrowing. (Bądź ostrożny i trzymaj się blisko mnie, ścieżka się zwęża.)
 2. taper

Powiązane zwroty — "zwężać"

przymiotnik
wąski = narrow +2 znaczenia
czasownik
rzeczownik
phrasal verb