"zszokowany wyraz twarzy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zszokowany wyraz twarzy" po polsku

"zszokowany wyraz twarzy" — Słownik kolokacji angielskich

shocked expression kolokacja
  1. shocked przymiotnik + expression rzeczownik = zaskoczony wyraz twarzy, zszokowany wyraz twarzy
    Zwykła kolokacja

    A shocked expression flashed across his face for a moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo