"zdawać sobie sprawę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdawać sobie sprawę" po polsku

zdawać sobie sprawę [przechodni]

obrazek do "realize" po polsku
czasownik
 1. realize ***** , realise British English
  • uświadamiać sobie (coś), zdawać sobie sprawę (z czegoś) [przechodni]
   I realized I had left my keys inside. (Zdałem sobie sprawę, że zostawiłem klucze w środku.)
   It's time you realized what this job means. (Czas, abyś uświadomił sobie co znaczy ta praca.)
   He didn't realize how sick he was until the surgery. (Nie zdawał sobie sprawy jak ciężko był chory aż do operacji.)
 2. appreciate ***   [przechodni]
  He appreciated what he has done to her. (On zdał sobie sprawę co jej zrobił.)
  I appreciate that you love me but I can't be with you. (Zdaję sobie sprawę z tego, że mnie kochasz, ale nie mogę z tobą być.)
czasownik
 1. relate ****
  • zrelacjonować (coś komuś), zdawać sprawę (z czegoś) oficjalnie [przechodni]
   I related to him how the meeting had gone. (Zrelacjonowałem mu, jak przebiegło spotkanie.)
   Once it is over, you must relate your date to me. (Jak już się skończy, musisz mi zrelacjonować twoją randkę.)

powered by  eTutor logo