uświadamiać sobie (coś), zdawać sobie sprawę (z czegoś)

realize, realise

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I realized I had left my keys inside. = Zdałem sobie sprawę, że zostawiłem klucze w środku.