"write textbooks" — Słownik kolokacji angielskich

write textbooks kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a textbook
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz podręczniki
  1. write czasownik + textbook rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But they all eventually happened and I'm even writing a textbook.

    Podobne kolokacje: