ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"write regulations" — Słownik kolokacji angielskich

write regulations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz rozporządzenia
  1. write czasownik + regulation rzeczownik
    Silna kolokacja

    In their report yesterday, the monitors said that state police officials had written new rules and regulations to effect 83 of those changes.

powered by  eTutor logo