"write prose" — Słownik kolokacji angielskich

write prose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz prozę
  1. write czasownik + prose rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He began writing prose and started a magazine with some friends.

    Podobne kolokacje: