PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write one's father" — Słownik kolokacji angielskich

write one's father kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś ojciec
  1. write czasownik + father rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He'd already written his father for an advance on the funds for the next six months.