"write in one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write in the New Times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś czas
  1. write czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Few better mystery stories have been written in our time.

    Podobne kolokacje: