"write in the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpisz Nowe Czasy
  1. write czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    Few better mystery stories have been written in our time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "write in the New Times" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "write in the New Times" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
rzeczownik