PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write finis" — Słownik kolokacji angielskich

write finis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać finis
  1. write czasownik + finis rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That report wrote finis to all attempts to rescue any possible survivors of the Southern Cross.

    Podobne kolokacje: