"write a description" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz opis
  1. write czasownik + description rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Write a short description of a character you like in the story.

    Podobne kolokacje: