"write a chapter" — Słownik kolokacji angielskich

write a chapter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz rozdział
  1. write czasownik + chapter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The final chapter of her story has not yet been written.