PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write Shakespeare" — Słownik kolokacji angielskich

write Shakespeare kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz do Szekspira
  1. write czasownik + Shakespeare rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1956, Beach wrote Shakespeare and Company, a memoir of the inter-war years that details the cultural life of Paris at the time.

    Podobne kolokacje: