"write Fiction" — Słownik kolokacji angielskich

write Fiction kolokacja
Popularniejsza odmiana: write fiction
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz powieści
  1. write czasownik + fiction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I wrote science fiction to break into the writing business.

    Podobne kolokacje: