"write Death" — Słownik kolokacji angielskich

write Death kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz Śmierć
  1. write czasownik + death rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has written two books, Bad Astronomy and Death from the Skies.