PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write Children" — Słownik kolokacji angielskich

write Children kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz do Dzieci
  1. write czasownik + child rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also wrote a book "Children with AIDS" which was published in many languages.

    Podobne kolokacje: