"work on one's book" — Słownik kolokacji angielskich

work on one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: work on a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca na czyjś książka
  1. work czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    She'd been working for more than a year on her second book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo