"work is carried out" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca jest przeprowadzona
  1. carry czasownik + work rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Union must make every effort to provide all the necessary support for them to carry out their important work.

    Podobne kolokacje: