"word surfaces" — Słownik kolokacji angielskich

word surfaces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powierzchnie słowa
  1. word rzeczownik + surface czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Just then, a single word surfaced to his mind.

    Podobne kolokacje: