ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word shocks" — Słownik kolokacji angielskich

word shocks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wstrząsy słowa
  1. word rzeczownik + shock czasownik
    Luźna kolokacja

    For all the violence of her feelings, that word shocked her back into herself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo