"word ringing" — Słownik kolokacji angielskich

word ringing kolokacja
Popularniejsza odmiana: word rings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzwonienie słowa
  1. word rzeczownik + ring czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More than 50 years on, his words still ring true.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo