ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word returns" — Słownik kolokacji angielskich

word returns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powroty słowa
  1. word rzeczownik + return czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    O'Brien's words about never being warm again after cold sleep returned to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo