"word implies" — Słownik kolokacji angielskich

word implies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo oznacza
  1. word rzeczownik + imply czasownik
    Silna kolokacja

    The word implied some kind of emotional bond and that, she knew, they didn't have.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo