"word flashes" — Słownik kolokacji angielskich

word flashes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyski słowa
  1. word rzeczownik + flash czasownik
    Zwykła kolokacja

    Single words flash on a screen in front of you, one at a time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo