"word explains" — Słownik kolokacji angielskich

word explains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wyjaśnia
  1. word rzeczownik + explain czasownik
    Zwykła kolokacja

    Sometimes children can't find the right words to explain how they're feeling.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo