ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word evolves" — Słownik kolokacji angielskich

word evolves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo rozwija
  1. word rzeczownik + evolve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word evolved into the Anthropocene, which is generally regarded as being a more suitable technical term.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo