"word ends" — Słownik kolokacji angielskich

word ends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo kończy
  1. word rzeczownik + end czasownik
    Silna kolokacja

    A word about the way you end that first scene.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo