"word denoting" — Słownik kolokacji angielskich

word denoting kolokacja
Popularniejsza odmiana: word denotes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oznaczanie słowa
  1. word rzeczownik + denote czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word may also denote a member of such a group.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo