"word denotes" — Słownik kolokacji angielskich

word denotes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo oznacza
  1. word rzeczownik + denote czasownik
    Zwykła kolokacja

    The word may also denote a member of such a group.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo