"word cuts" — Słownik kolokacji angielskich

word cuts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cięcia słowa
  1. word rzeczownik + cut czasownik
    Zwykła kolokacja

    Innocent and sweet, the word cut right through her heart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo