"word catches" — Słownik kolokacji angielskich

word catches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo łapie
  1. word rzeczownik + catch czasownik
    Zwykła kolokacja

    She tried to say something else, but the words caught in her throat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo