"word captures" — Słownik kolokacji angielskich

word captures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zdobywa
  1. word rzeczownik + capture czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All I did was find the words to capture their experience through mine.

    Podobne kolokacje: