"word can" — Słownik kolokacji angielskich

word can kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo może
  1. word rzeczownik + can czasownik
    Luźna kolokacja

    "How many words can you type per minute now, Momma?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo