"women folk" — Słownik kolokacji angielskich

women folk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety ludzie
  1. woman rzeczownik + folk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even then it was only credited among the women folks.

    Podobne kolokacje: