"woman trapped" — Słownik kolokacji angielskich

woman trapped kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta złapała w pułapkę
  1. trap czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We used to call her an old woman trapped in a little girl's body."

    Podobne kolokacje: