"woman tells" — Słownik kolokacji angielskich

woman tells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta mówi
  1. woman rzeczownik + tell czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wanted to try and figure out what the women had told her.

    Podobne kolokacje: